معرفی شرکت

معرفی شرکت

 

 

©شرکت بهبود سامانه هوشمند طب با شماره ی ثبت 8344  و نام تجاری هوشمند طب مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل در زمینه ی هوشمندسازی و سامانه های هوشمند ارتباط بیمار با کادر درمانی و توسعه ی نرم افزارهای حوزه ی سلامت  فعالیت می کند.

©شرکت هوشمند طب با شرکت ها و مراکز تحقیقاتی زیر همکاری می کند :

🔛داروسازی مادر داروی شهرکرد(ZIGMA)

🔛شفا صنعت گستران همیار(kowat Shafa)

🔛بازرگانی آوا ارتباط جهان

📖در قسمت تحقیقاتی شرکت فعالیت های زیر صورت می گیرد:

✔اتاق فکر محققین 

✔ارائه ی مشاوره جهت طرح های هوشمندسازی حوزه ی سلامت

✔ارائه ی مشاوره و ثبت اختراع طرح های پزشکی

✔طراحی و ساخت نرم افزار و اپلیکیشین

 

 

By |2018-10-13T22:14:24+03:30ژوئن 26th, 2018|معرفی شرکت|