اطلاع رسانی

رونمایی از اولین سامانه …

  به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین سامانه ی هوشمند "فوریت پزشکی و ارتباط بیمار با کادر درمانی" توسط دانشجوی رشته پزشکی در رونمایی شد. گفتنی است اولین سامانه ی هوشمند "فوریت پزشکی و ارتباط بیمار با کادر درمانی" در مرکز رشد فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل توسط یکی از فناوران مرکز و دانشجوی رشته ی پزشکی این دانشگاه، آقای فاضل ترخان متشکل از ۶ اپلیکیشین برای کاربرهای [...]