اینترنت اشیا در سلامت (H-IOT)

اینترنت اشیا در سلامت (H-IOT)

امروزه اینترنت اشیاء یا به طور خاص اینترنت اشیاء پزشکی (IoMT) تحول دیجیتالی صنعت پزشکی است و اکنون داده های شخص محور مانند تاریخچه پزشکی هر فرد، آلرژی دارویی، نتایج آزمایش و غیره این قابلیت را دارند. مانند سایر داده ها دیجیتالی شود و به عنوان بخشی از طرح های سلامت الکترونیک در نظر گرفته شود.